Referanser

Noen prosjekter i løpet av de siste årene:

 • Kongelig Norsk Seilforening - 2012/13 hadde vi totalansvaret for bygging av brygge/kai på 1200 m2
 • Kongelig Norsk Seilforening - 2013/14 la vi 900 meter sjøledning fra Bygdøy til Vækerø.
 • Tossen/Mefjorden - i samarbeid med Carl C Fon bygget vi sjøledning for vann, avløp og strøm. Det ble også sprengt et skjær og etablerte ny steinbrygge.
 • Nevlunghavn - våren 2012 hadde vi ansvar for etablering av moderne småbåthavn i Nevlunghavn.
 • Nesodden
 • Østre Bolæren
 • Ildjernet
 • Grimsøya
 • Son - ny brygge
 • Loggen kystlag, Tønsberg
 • Larkollen - molo
 • Hvitsen - bygging av molo vinteren 2011/2012.
 • Fred Olsen AS
 • Torgersøya
 • Hvitsten
 • Nordre Tasken - mudring på ca. 15.000 m3.
 • Privat brygge - i Son
 • Privat brygge - i Drøbak.
 • Mudring - Repstad Eiendom Søgne.
 • Snarøya
 • Løvøya ved Brevik - arbeid startet i 2015
 • Paradisbukta
 • Verdens ende
 • Bamble - grunnarbeid hyttetomt
 • Larkollen
 • Bjørkøya - nedriving av stålbrygge, bygge ny brygge med armering til fjell.
 • Hudøy - ny brygge for transport båt til Hudøy/vinklebrygge, og ny damskipsbrygge vest.
 • Natholmen - ny brygge bygget våren 2013.
 • Hvitsten - vi hadde ansvaret for midlertidig brygge ifm Munch-jubileet. Den bestod av lektere og landganger. Fungerte helt topp!
 • Stokke kommune riving av stupetårn, nedpigging og fjerning av betongfundament.
 • Heistad

I tillegg har vi hatt en rekke oppdrag med vedlikehold/reparasjoner av brygger, slep og mudring.